Ga naar de helpdesk en open daar een ticket door te klikken op:   Maak een nieuw ticket

 • Kies het onderwerp en als u de vraag niet bij een onderwerp kunt rangschikken, kies dan voor general
 • Geef uw naam en e-mailadres in
 • Geef vervolgens de prioriteit aan, kies alleen voor hoog als het echt urgent is.
 • Geef daarna uw klantnummer of code in. Als u dat niet weet kunt u deze vraag overslaan.
 • Vermeld vervolgens het onderwerp
 • En geef een omschrijving van de vraag of de boodschap in het veld: bericht
 • Daarna kunt u maximaal 10 bestanden toevoegen als dat nodig is.
 • De laatste vraag  is bedoeld om spam zo veel mogelijk te beperken, want daar zit niemand op te wachten.
 • Klik vervolgens op de knop rechts onder “verzend ticket
 • De afdeling of persoon die uw ticket moet afhandelen ontvangt een bericht dat er een ticket is geopend en zal voor de beantwoording zorgen, of er voor zorgen dat een andere medewerker, die meer geschikt is om uw vraag af te handelen, uw ticket verder zal afhandelen.
 • U ontvangt direct bericht van ons, als er een antwoord op uw ticket is, waarna u de ticket kunt openen en indien nodig daar weer op kunt antwoorden.

Dit gehele proces wordt dagelijks (gedurende werkdagen) door een bevoegde manager bewaakt, welke er voor zal zorgen dat u zo snel mogelijk een adequaat antwoord zult krijgen.

Klik hier om naar de helpdesk te gaan.